Bölcsődei dolgozók bemutatkozása

Görbéné Timár Ildikó

Bölcsődevezető

Görbéné Timár Ildikó vagyok az IDESÜSS BÖLCSŐDE vezetője. Kisgyermeknevelői végzettségemmel és a hétéves bölcsődei gyakorlatot szerzett tapasztalatokkal fontos feladatomnak tartom a rám bízott három  bölcsődei csoport vezetését. Célom a gyermekek harmonikus testi és lelki fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése és a fejlődés támogatása. Az idejáró gyermekek szülei bizalmát megnyerni, az alapítvány vezető elvárásainak megfelelni. 

A bölcsőde programja , szellemiségei a környezetünk védelme az emberek tisztelete, szeretete mind a munkámban mind a magánéletemben meghatározó. Az intézményben olyan emberekkel dolgozhatok együtt, akik szakmai hozzáértésükkel, szeretetükkel biztosítják a színvonalas gondozói-nevelői munkát.

 Holdacska csoport kisgyermeknevelői  

Balogh Józsefné

Bölcsődevezető helyettes

Balogh Józsefné , Anikó vagyok kisgyermeknevelő és csoportvezető. Munkám során huszonöt éve hivatásomnak tekintem a kisgyermekek gondozását, nevelését. Nagy odafigyeléssel, türelemmel, törődéssel igyekszem széppé, vidámmá tenni a gyerekek és munkatársaim mindennapjait. Szeretek énekelni, játékos mondókákkal a gyerekek életkorának megfelelően átadni , megismertetni a játék örömét . Fontosnak tartom, hogy a rám bízott kicsik óvó-védő szeretetben fejlődhessenek.

Bercsa Dóra

Kisgyermeknevelő

Csecsemő- és kisgyermeknevelői tanulmányaimat 2016 júniusában fejeztem be a Károlyi Gáspár Református Egyetemen. Két kisgyermek büszke anyukájaként úgy érzem, még több odaadással és szeretettel tudom ellátni a gondozási és nevelési feladatokat a kisgyermekekkel a bölcsődei mindennapokban.

Bajári Gáborné


Bajári Gáborné Ildikó vagyok a bölcsőde Holdacska csoport kisgyermeknevelője. Célom ,hogy a bölcsőde vezetőjének és a csoport nevelői számára színvonalas munkát végezzek.

Napocska csoport kisgyermeknevelői

Szigethyné Kreisz Ágnes

Kisgyermeknevelő

1991-ben szereztem meg a szakképesítést, s azóta is hivatásomnak tekintem. Mindig is a bölcsődei korosztállyal foglalkoztam bölcsődében illetve családi napköziben. Sokéves tapasztalatom és gyógypedagógiai tanulmányaim alapján nagy hangsúlyt fektetek a korai fejlesztésre, és az egyéni bánásmód megvalósítására. Mindennapjaink fontos része az ének, a mondóka, valamint a szülők nagy örömére készülő kis 'képzőművészeti' alkotások.

Kovácsik Tímea

Kisgyermeknevelő

Kovácsik Tímeának hívnak a Pécsi Tudományegyetemen végeztem a tanulmányaimat, 2009 óta folyamatosan a hivatásomnak élve a gyerekekkel foglalkozom. Magamat egy céltudatos, vidám, nyitott embernek tartom. Azért választottam ezt a hívatást, mert engem a gyerekek minden egyes nap plusz energiával töltenek fel.Fontosnak tartom,hogy a gyerekek egyéni bánásmódban részesüljenek és érzelmi biztonságban érezhessék magukat. Az önzetlen szeretetük és a napról napra történő fejlődésük motivál a szakmai tapasztalatom átadásában.

Felhőcske csoport kisgyermeknevelői

Kári Anna

Kisgyermeknevelő

2014-ben fejeztem be tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, azóta dolgozom kisgyermeknevelőként. Fontos számomra, hogy a gyermekek biztonságos környezetben, napról napról fejlődhessenek. Próbálom tudásom legjavát átadni a kicsik számára, hiszen ők is mindennap megajándékoznak engem a szeretetükkel. 2016-ban elvégeztem egy Montessori tanfolyamot, melynek szemléletet a mindennapokban is belecsempészem.

Poncsák István Andrásné

Kisgyermeknevelő

Közel harminc éve dolgozom csecsemő és kisgyermekgondozóként. A mindennapokban arra törekszem, hogy a gyermekek testi és lelki fejlődését elősegítsem. Legfontosabbnak a játékot, a mozgást és az önállóságra nevelést tartom ebben az életkorban. Hiszem, hogy minden gyermeknek megvan a saját fejlődési tempója. Ennek megélésében és kibontakozásában szeretném őket sok türelemmel és szeretettel támogatni.

Lattmann-Jóni Mária

Kisgyermeknevelő

Lattmann-Jóni Máriának hívnak, kisgyermeknevelőként dolgozom. A hivatásomat már ebben az intézményben kezdtem el gyakorolni. Szeretek velük kreatív kézműves munkákat készíteni, és megtanítani őket minden nap valami újra, amivel át adhatom az eddigi tudásomat. Fontosnak tartom, hogy a mindennapjaim a gyerekek gondoskodásáról szóljon.

Nevelést segítők

Antal Mária

Antal Máriának hívnak, dajkaként dolgozom a Felhőcske csoportban. Feladatomnak tekintem, hogy a kisgyermekek tiszta, rendezett környezetben töltsék el napjaikat.

  Farkas Anikó

Farkas Anikónak hívnak. Dajkaként dolgozom a Napocska csoportban. Mindennapi feladatomnak tartom, hogy a gyermekek számára biztosítsam a tiszta környezetet ahol jól érzik magukat.

Farkas Mária

Dajkaként dolgozom a Holdacska csoportban. Fontos számomra, hogy a gyermekeknek megteremtsem a megfelelő környezetet, ami a  fejlődésük számára elengedhetetlen.

Kiss Rebeka

Az Idesüss Bölcsődében titkárként tevékenykedem, a mindennapi irodai munkám során a bölcsőde ügyvitelével kapcsolatos teendőket látom el. Célom, hogy munkámmal hozzájáruljak a kitűzött színvonalas munka megvalósításához.